RETORIČKA ŠKOLA

na hrvatskom i stranim jezicima

„Demokracija daje svima podjednako pravo govora – retorika bi svima trebala osigurati podjednaku moć govora.”

Ivo Škarić (hrvatski retoričar, fonetičar i jezikoslovac)

Jer ako je u društvu u kojem živimo svima osigurana jednaka sloboda govora, ali ne i jednaka moć govora, jesmo li zaista svi ravnopravni?

Retorička škola je tu da Vam u tome pomogne.

Mi smo škola kritičkog mišljenja, dobre argumentacije, vješte jezične kompetencije, uvjerljive govorne izvedbe i efektnog javnog nastupa.

ŠKOLA UČINKOVITE I USPJEŠNE KOMUNIKACIJE.

Tu smo da osiguramo oštrinu Vašem umu, glas Vašim idejama, snagu Vašem govoru i utjecaj Vašoj komunikaciji.

Tu smo da obrazovanjem koje nudimo odgovorimo na Vaše privatne i poslovne komunikacijske izazove te da doprinesemo kulturi i kvaliteti javne komunikacije, razboritosti kolektivnog donošenja odluka i zrelosti demokratskog društva u kojem živimo.

Provjerite kako Vam možemo pomoći: